Kōmaka mā
  • Tikanga
  • Utu, iti ki te teitei
  • Utu, teitei ki te iti